Haarlem

Betekenisvol Haarlem
Momenteel niets gepland

15:30 Inloop
Ophalen van je naambordje en kopje koffie of thee.
16:00Diverse rondes Pitches en Matches
Jij gaat pitchen, 1 op 1 en dan is het zoeken naar de match. Wat kunnen twee mensen voor elkaar betekenen? Waar liggen gezamenlijke belangen, wie heeft over wat de ander kan gebruiken, hoe lopen de netwerken? Na vijf minuten is er even tijd om je aantekeningen te maken en dan gaan we weer door naar de buur!
17:00Maatschappelijke organisaties
We bieden in deze sessie een effectief podium voor maatschappelijke organisaties en reeds geïnitieerde projecten en activiteiten in de wijken om oproepen te doen.
17:30 En een afsluitend moment
waarbij bewoners op wijk/gebiedsniveau kunnen kennismaken, het geheel begeleid met een hapje en drankje.