Missie

 • De wereld laten zien hoe de betekenis economie werkt. Vraag en aanbod vanuit mensen en organisaties aan elkaar verbinden/koppelen en deze met een gesloten beurs succesvol te laten slagen!
 • De waarde van het individu vergroten. 1+1=3 Waarde in impact staat voorop! Daarom koppelingen tussen inwoners versterken, resultaten delen in de vorm “kansen zien en successen vieren”.
 • Een zo groot mogelijk Betekenisvol Netwerk bouwen!

Visie

 • Saamhorigheid te creëren door kennis, kunde en spullen aan te bieden. Het platform Buitengewoonzijn zal dit evenement twee keer per jaar aanbieden. In maart en september. Daarnaast kan dit bv nog 1x per jaar een grote bijeenkomst tijdens bv Let’s Gro of op andere festivals.
 • Door op verrassende locaties gebruik te maken van theater performances, opmerkelijke filmpjes op de socials en meer pr te maken. Met het doel luchtig doch daadkrachtig vooruit!
 • Trainingen als broedplaatsen en goede workshops aan te bieden zal het verfrissend werken en trekken we deelnemers.

Analyse

 • De betekenis economie is een nieuw fenomeen en is nog bij heel veel mensen in naam onbekend. Zowel de noodzakelijke kennis als de toepassingen daarvan. Betekenisvolzijn versneld, creëert ontmoetingen en samenkomsten voor hen die willen aansluiten en het praktiseren.
 • Maatschappelijke organisaties hebben voldoende vragen die niet ingevuld kunnen worden doordat geld, spullen en kunde onvoldoende aanwezig is. Door verbinden van de organisaties onderling en met derden is er veel mogelijk.
 • Betekenisvolle activiteiten inzetten als marketingtool door organisaties waardoor anderen geïnspireerd raken om ook aan te schuiven en een bijdrage te leveren!
 • Door de samenwerking van de aangesloten partners, de honderden deelnemers van Buitengewoonzijn.NU is de mogelijkheid op een waardevolle pot van ambassadeurs die de bijeenkomst gaan dragen en doorgeven richting de toekomst.

Strategische opties

 • Betekenisvolzijn is een innovatief concept. Laat zien hoe de betekenis economie werkt door maatschappelijke waarde te creëren. Zonder geld oplossingen/kansen zien en invullen.
  • Wordt georganiseerd vanuit een groot netwerk dus kans van slagen is een reële benadering. Nog niet iedereen in de aangesloten netwerken zijn bewust van de mogelijkheden van de betekenis economie en daarmee het unieke karakter van de bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden.
  • De behoefte om elkaar te vinden in de betekenis economie is groeiende. Door samen op te trekken en er een identiteit aan te koppelen zal de boodschap versneld doorgegeven kunnen worden en zal de energie ingezet worden in bestaande community’s en te creëren groepen.
 • Kansen
  • Betekenisvolzijn biedt een uniek concept voor iedereen door iedereen. Door vraag en aanbod live bij elkaar te brengen met behulp van een theater, spel en structuur. Inzet is matchen scoren om aan de buitenwereld te laten zien dat het kan en heel veel oplevert!
  • De projecten die de deelnemers van Buitengewoonzijn.NU op de kaart zetten kunnen op de evenementen co leiders creëren en herhaalt worden
  • Door media zal dit nieuwswaarde opleveren om voor, tijdens en na het evenement publiciteit te genereren voor het idee om betekenisvolzijn door te geven aan derden.
  • Continuïteit door meebewegen met grote evenementen en festivals.
  • Steeds meer organisaties richten hun activiteiten betekenisvoller in, maar lopen vaak tegen problemen aan die wellicht door anderen opgelost kunnen worden. Samenwerken is het motto en dan is het mooi om elkaar ergens te treffen. Er is nog vanalles te ontdekken!

Producten en diensten

 • Presenteren van broedplaatsen en praktische ontmoetingsmogelijkheden
 • Vanuit de basisgedachte; aan de slag gaan: Matchen!
  • Vraag en aanbod bij elkaar te brengen
  • Met een gesloten beurs
  • Mix van de samenleving
 • Diverse thema’s krijgen de ruimte d.m.v. pitchen
 • Workshops aanbieden omtrent algemene kennis betekenisvol zijn, inpassen betekenisvolle activiteiten in de organisatie en communicatie.  
 • Netwerken

Waardebepaling

 • Maatschappelijke waarde bepalen is heel lastig daar er geen vraag hetzelfde is, laat staan de oplossing. Maar om anderen te overtuigen dat Betekenisvol zijn een meerwaarde is zou het misschien vanuit marketing oogpunt waardevol zijn om vooraf al vast te stellen dat elke match, oplossing of deal een waardevermeerdering heeft van factor 5!
 • We zullen na elke grote meeting een impactsheet produceren en publiceren.

Vertaalslag

De vraag en het aanbod omzetten

 • Zowel vraag als aanbod uitdagen om hun inbreng vooraf te verwoorden! Wat heb ik nodig en wat heb ik te bieden.
  • Doordat het concreet is wat de vraag/het aanbod is zijn deelnemers gecommitteerd
  • Door registratie en herkenbaar maken van de aanwezigen is het mogelijk effectief te netwerken en onderhandelen
  • Projecten uit het verleden vooraf presenteren, matches bij uitvoer documenteren en publiceren

Communicatie

 • Aanmelden voor het evenement met het aanmeldformulier met vraag en aanbod, naam, en wijk. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt
 • Website Betekenisvolzijn
 • Sociale Media
 • Free Publicity; d.m.v. projecten van deelnemers van Buitengewoonzijn.NU, studenten van de Minerva academie
 • Opbrengst
  • Netwerk creëren waarvan iedere betekenisvolle organisatie gebruik van mag maken!
  • Meer vrijwilligers voor andere projecten
  • Tientallen matches, honderden ontmoetingen
  • Geïnspireerde sociale ondernemers